ZARZĄD Kadencja 2021 - 2025

  Nazwisko i imię Funkcja
     
1 Kwiatkowski Stanisław Prezes Zarządu
2 Okuniewski Adam Wiceprezes ds. organizacyjnych
3 Pruski Jarosław Wiceprezes ds szkolenia
4 Prus Rafał Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
5 Błażejewski Marek Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej
6 Wilkowska Iwona Przewodnicząca Wydziału ds Mini siatkówki
7 Szczypczyk Bartłomiej Wiceprzewodniczący Wydziału Rozgrywek
8 Gorszyniecka Monika Wydział Promocji i Marketingu
9 Kramek Paweł Koordynator woj. KWM K
10 Świst Mariusz Koordynator woj. KWM M
11 Sawicki Robert Członek Wydziału Rozgrywek

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Marcin Grudziński - Przewodniczący  Komisji

2 Natalia Noga  - Członek

2. Sławomir Gojka - Członek